کنکور

معرفی رشته فیزیوتراپی

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C

رشته فیزیوتراپی جزو رشته های توان بخشی است، این یعنی که یک فرد فیزیوتراپ میکوشد با استفاده از ابزار فیزیکی مانند نور گرما سرما و ورزش افرادی که دارای نقص هستند را به روال عادی برگردانند یا از به وجود آمدن یک نقص جلوگیری کنند. با ما همراه باشید تا به تمام جواب های سوال های خود راجع به این رشته و نحوه قبولی در آن و بازار کارش برسید.


نحوه مدیریت زمان سر جلسه کنکور

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86

برای رسیدن به یک درصد متعادل در درس ها نیاز به تکنیک های حداقل سوال است به طوری که برای هر درس به اندازه حداقلی وقت اختصاص دهید و حداقل سوالات لازم را بزنید و سپس برگردید. در این تکنیک مدیریت زمان سر جلسه کنکور شرایط تعادلی بین همه دروس کنکور صورت می گیرد.


ماه آخر کنکور, گل زدن در دقیقه 90

/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1

درس خواندن در روز های پایانی برای کنکوری ها یک چالش جدی به حساب می آید؛ عده ای انگیزه شان را از دست داده و افت می کنند و عده دیگری به تلاش خود افزوده و نتایج قابل توجه ای می گیرند. در این مقاله به شرح این چالش ها و بیان راهکار های آن می پردازیم.