کارگردان

معرفی رشته سینما

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7

رشته سینما از زیر مجموعه های رشته هنر است که دارای 4 گرایش کارگردانی، فیلمسازی، فیلمنامه نویسی و تدوین می باشد. مدت 1 الی 2 سال پس از تحصیل در این رشته امکان آن را دارید که در یکی از این گرایش ها ادامه تحصیل دهید و یا فعالیت کاری خود را شروع نمایید.


معرفی رشته نمایش

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4

رشته نمایش یکی از رشته های پرطرفدار در این است که علاقه مندان برای موفقیت در آن باید به صورت دانشگاهی و  آکادمیک در گرایش های مختلف آن تحصیل کنند. این رشته بازار کار خوبی داشته که با تلاش و نمایش توانایی های خود می توانید به جایگاه خوبی در آن برسید.