چگونه خلاصه نویسی کنیم

آموزش روش خلاصه ‌نویسی برای کنکور

/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C

خلاصه نویسی یکی از کارآمد ترین روش ها برای یادگیری بدون فراموشی است؛ دانش آموز با خلاصه کردن یک متن بلند می تواند در زمان و انرژی که برای یادگیری آن صرف می کند صرفه جویی کرده و بعدا آن ها را راحت تر به یاد آورد. خلاصه نویسی, موثر ترین روش برای یادگیری و مطالعه مجدد یک متن است.