هنر

معرفی رشته گرافیک

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9

یکی از رشته هایی که امروزه  بازار کار خوب و در حال رشدی دارد، رشته گرافیک است. این رشته یکی از زیر مجموعه های گروه هنر بوده که از دو روش می توان در این رشته تحصیل خود را ادامه داد. حرفه ای شدن در این رشته مستلزم کسب مهارت و به روز بودن همیشگی  است.


معرفی رشته نقاشی

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C

رشته نقاشی از جمله زیر شاخه های رشته هنر می باشد که افراد زیادی را برای ادامه تحصیل در این رشته ترغیب می کند. در مقطع کارشناسی دو گرایش نقاشی عمومی و نقاشی دیواری ارائه می شود. برای خلق اثر در این رشته باید هزینه های بسیاری را متحمل شوید.