نقاش

معرفی رشته نقاشی

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C

رشته نقاشی از جمله زیر شاخه های رشته هنر می باشد که افراد زیادی را برای ادامه تحصیل در این رشته ترغیب می کند. در مقطع کارشناسی دو گرایش نقاشی عمومی و نقاشی دیواری ارائه می شود. برای خلق اثر در این رشته باید هزینه های بسیاری را متحمل شوید.