نحوه مطالعه شیمی

نحوه مطالعه درس شیمی برای کنکور سراسری

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C

مهم ترین نکته ای که در نحوه مطالعه درس شیمی برای کنکور سراسری باید به آن توجه داشته باشید این است که این درس عملا قرار است اتفاقات طبیعی در بعد شیمیایی را مورد بررسی قرار دهد. مهمترین چالشی که در این درس وجود دارد نام ها و اسامی عجیب و غریب و زیاد است