معلم

معرفی رشته‌ی زبان و ادبیات عربی

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C

اهمیت و دلیل وجود کتاب عربی و رشته‌ی زبان و ادبیات عربی در مدارس و دانشگاه ما، به دین و کتاب آسمانی ما برمی‌گردد. این رشته شناور است، بدین معنا که علاوه بر رشته‌ی انسانی، از تجربی و ریاضی هم می‌توان وارد این رشته شد. اولین شغلی که پس از فارغ التحصیلی از این رشته به ذهن می‌آید، تدریس است.


معرفی رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C

رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی یکی از رشته‌های دانشگاهی و زیر مجموعه‌ی علوم انسانی است. این رشته در مقطع ارشد و دکتری دارای گرایش‌های مختلفی است که در ادامه آن‌ها را معرفی خواهیم کرد، در مورد بازار کار آن توضیح خواهیم داد، به شما خواهیم گفت چگونه در دانشگاه این رشته را بخوانید و موارد دیگر.