معرفی رشته هوشبری

معرفی رشته هوشبری

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%B1%DB%8C

بهتر است بدانید متقاضیان رشته هوشبری معمولا می توانند  به دو صورت کاردانی و کارشناسی مشغول به تحصیل شوند. این رشته از زیر شاخه های گروه پیراپزشکی است. رشته هوشبری از بازار کار نسبتا خوبی برخوردار می باشد. دانش آموختگان این رشته می توانند در  محیط های کاری مختلفی همچون کلینیک ها، بیمارستان ها، درمانگاه های دولتی و  خصوصی و مراکز درمانی مشغول به کار شوند.