معرفی رشته های هنر

معرفی رشته سینما

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7

رشته سینما از زیر مجموعه های رشته هنر است که دارای 4 گرایش کارگردانی، فیلمسازی، فیلمنامه نویسی و تدوین می باشد. مدت 1 الی 2 سال پس از تحصیل در این رشته امکان آن را دارید که در یکی از این گرایش ها ادامه تحصیل دهید و یا فعالیت کاری خود را شروع نمایید.


معرفی رشته طراحی لباس

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3

رشته طراحی لباس یکی از زیر مجموعه های کنکور هنر بوده که یک رشته پرکاربرد و هنری به شمار می آید. این رشته مختص هنرستان در شاخه کار و دانش است. بهتر است بدانید فارغ التحصیلان این رشته در صورت داشتن خلاقیت به راحتی می توانند برای خود کسب درآمد کنند.