معرفی رشته های ریاضی

معرفی رشته مهندسی شیمی

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C

یک فارغ التحصیل در رشته مهندسی شیمی می تواند در صنایع مختلفی همچون صنایع‌ غذایی‌، کارخانه ‌های‌ سیمان‌، صنایع‌ نفت‌ و گاز و پتروشیمی‌، صنایع داروسازی، نیروگاه‌ ها، کارخانه سرامیک مشغول به کار شود. لازم به ذکر است که این رشته یکی‌ از رشته ‌های‌ گسترده و کاربردی‌ دانشگاهی‌ به شمار می آید.


معرفی رشته مهندسی مکانیک

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9

بهتر است بدانید رشته مهندسی مکانیک جامع‌ ترین و کامل ترین رشته مهندسی از نقطه ‌نظر تنوع موضوعات تحت پوشش محسوب می شود. این رشته به نوعی پیاده کننده علم فیزیک می باشد. دانشجویان این رشته خودرو تعمیر نمی کنند بلکه آن ها با اصول طراحی و طرز کار اجزای مختلف اتومبیل آشنا خواهند شد.