معرفی رشته مهندسی معدن

معرفی رشته مهندسی معدن

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86

با توجه به موقعیت خوب این صنعت در ایران فارغ التحصیلان رشته مهندسی معدن به راحتی می توانند در بخش های دولتی و خصوصی مشغول به کار شوند. این رشته یکی از رشته های قدیمی و پرکاربرد مهندسی می باشد. درس های رشته مهندسی معدن برای ۸ ترم برنامه ریزی شده و طول این دوره ۴ سال است.