معرفی رشته مهندسی شیمی

معرفی رشته مهندسی شیمی

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C

یک فارغ التحصیل در رشته مهندسی شیمی می تواند در صنایع مختلفی همچون صنایع‌ غذایی‌، کارخانه ‌های‌ سیمان‌، صنایع‌ نفت‌ و گاز و پتروشیمی‌، صنایع داروسازی، نیروگاه‌ ها، کارخانه سرامیک مشغول به کار شود. لازم به ذکر است که این رشته یکی‌ از رشته ‌های‌ گسترده و کاربردی‌ دانشگاهی‌ به شمار می آید.