معرفی رشته زبان فارسی

معرفی رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C

رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی یکی از رشته‌های دانشگاهی و زیر مجموعه‌ی علوم انسانی است. این رشته در مقطع ارشد و دکتری دارای گرایش‌های مختلفی است که در ادامه آن‌ها را معرفی خواهیم کرد، در مورد بازار کار آن توضیح خواهیم داد، به شما خواهیم گفت چگونه در دانشگاه این رشته را بخوانید و موارد دیگر.