معرفی رشته تجربی

معرفی رشته فیزیوتراپی

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C

رشته فیزیوتراپی جزو رشته های توان بخشی است، این یعنی که یک فرد فیزیوتراپ میکوشد با استفاده از ابزار فیزیکی مانند نور گرما سرما و ورزش افرادی که دارای نقص هستند را به روال عادی برگردانند یا از به وجود آمدن یک نقص جلوگیری کنند. با ما همراه باشید تا به تمام جواب های سوال های خود راجع به این رشته و نحوه قبولی در آن و بازار کارش برسید.


معرفی رشته دامپزشکی

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

دانش آموختگان رشته دامپزشکی می توانند در مراکز مختلفی مشغول به کار شده و کسب درآمد کنند. رشته دامپزشکی از بازار کار قابل قبولی برخوردار است. این رشته یکی از رشته های گروه علوم تجربی بوده که از پیشینه زیادی برخوردار است. در واقع یک دامپزشک با تکیه بر دانش و تخصص خود بیماری‌ های‌ دامی‌ را شناخته و به معالجه آن ها می پردازد.


معرفی رشته دندانپزشکی

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

رشته دندانپزشکی دارای دو دوره مجزای ۲ و ۴ ساله می باشد. این رشته طرفداران زیادی را در بین دانش آموزان تجربی به خود اختصاص داده است. رشته دندانپزشکی درآمد و بازار کار مطلوبی را برای فارغ التحصیلان فراهم می کند. بازار کار این رشته در کشورمان ایران بسیار پر رونق می باشد.