مطالعه دروس محاسباتی کنکور

روش مطالعه دروس محاسباتی کنکور

/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1

معمولاً مطالعه دروس محاسباتی کنکور نیاز به نشانه گذاری دارد. یک سری نکات و ریزه کاری ها وجود دارد که اگر به دقت یاد بگیرید اثر بخش خواهد بود. سعی کنید این نگاه را به خوبی یاد بگیرید و شرایط را بسنجید. مثلاً برای دروسی که چند فرمولی هستند برای هر فرمول اسمی انتخاب کنید و روشی برای استدلال آن را در ذهن خود بسپارید.