فلسفه و منطق

نحوه مطالعه درس فلسفه و منطق برای کنکور سراسری را یاد بگیرید.

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82

در بطن داستان فلسفه و منطق دو مفهوم کاملا جدای از هم هستند اما شما قرار نیست با این دروس منطق دان یا فیلسوف شوید. بنابراین این گزاره می تواند نحوه مطالعه درس فلسفه و منطق برای کنکور سراسری را برای شما تعیین کند. در کلام ساده تر شما در درس فلسفه و منطق یک ناظر هستید