فراموش مطالب در کنکور

نحوه مرور دروس کنکور

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1

پروسه مرور دروس کنکور بر اساس نوع درس متفاوت است. برای دروس اختصاصی مثل ریاضی و فیزیک و همینطور یک سری دروس محاسباتی نیاز است که مرور در رویکرد دیگری دنبال شود مثلاً نیاز است که در ابتدا نکات کلیدی و فرمول ها یادداشت شود و این برگه ها به دقت مطالعه شوند. معمولاً دروس اختصاصی و محاسباتی می بایست طبقه بندی شده و مرور شود