زمان هر تست در کنکور

در دوران جمع‌بندی کنکور چطور درس بخوانیم؟

/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C

ممکن است شما دانش‌آموزی باشید که در طول سال خیلی خوب درس خوانده‌اید اما در صورتی که در دوران جمع‌بندی کنکور به جمع‌بندی دروس خوانده شده اقدام نکنید، مغز شما با انبوهی از اطلاعات سازماندهی نشده رو به رو می‌شود و ممکن است آن نتیجه‌ای که مد نظرتان است را به دست نیاورید.