رشته دامپزشکی

معرفی رشته دامپزشکی

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

دانش آموختگان رشته دامپزشکی می توانند در مراکز مختلفی مشغول به کار شده و کسب درآمد کنند. رشته دامپزشکی از بازار کار قابل قبولی برخوردار است. این رشته یکی از رشته های گروه علوم تجربی بوده که از پیشینه زیادی برخوردار است. در واقع یک دامپزشک با تکیه بر دانش و تخصص خود بیماری‌ های‌ دامی‌ را شناخته و به معالجه آن ها می پردازد.