رشته اتاق عمل

معرفی رشته اتاق عمل

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84

رشته اتاق عمل از بازار کار بسیار خوبی برخوردار است. این رشته نرخ بیکاری کمی نسبت به رشته هوشبری دارد. دانش آموختگان این رشته به دو صورت می توانند وارد بازار کار شده و کسب درآمد کنند. این رشته یکی از رشته های گروه پیراپزشکی بوده که از طرفداران بسیاری برخوردار است. این رشته پرکاربرد محبوبیت بسیار بالایی بین داوطلبان دارد.