خلاصه نویسی

روش مطالعه دروس محاسباتی کنکور

/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1

معمولاً مطالعه دروس محاسباتی کنکور نیاز به نشانه گذاری دارد. یک سری نکات و ریزه کاری ها وجود دارد که اگر به دقت یاد بگیرید اثر بخش خواهد بود. سعی کنید این نگاه را به خوبی یاد بگیرید و شرایط را بسنجید. مثلاً برای دروسی که چند فرمولی هستند برای هر فرمول اسمی انتخاب کنید و روشی برای استدلال آن را در ذهن خود بسپارید.


آموزش روش خلاصه ‌نویسی برای کنکور

/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C

خلاصه نویسی یکی از کارآمد ترین روش ها برای یادگیری بدون فراموشی است؛ دانش آموز با خلاصه کردن یک متن بلند می تواند در زمان و انرژی که برای یادگیری آن صرف می کند صرفه جویی کرده و بعدا آن ها را راحت تر به یاد آورد. خلاصه نویسی, موثر ترین روش برای یادگیری و مطالعه مجدد یک متن است.