جغرافیا

معرفی رشته جغرافیا

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7

رشته جغرافیا در حالت کلی به دو شاخه جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی تقسیم می شود. این رشته یکی از مهم ترین و کاربردی ترین رشته های دانشگاهی می باشد. این رشته که شاخه ای از علوم انسانی می باشد برای علاقه مندان به آن یک دنیا به شمار می آید.