تقویت حافظه

چم و خم حافظه و درس خواندن

/%DA%86%D9%85-%D9%88-%D8%AE%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87

اگر بخواهیم حافظه انسان را به چیزی تشبیه کنیم, بهترین گزینه, یک رود جاری است. ذهن انسان بر خلاف آنچه مردم تصور می کنند, کاملا فعال است و هیچ وقت مثل یک کارت مموری عمل نمی کند. در این مقاله بیشتر با روند یادگیری و فراموشی و راهکاری برای یادگیری بدون فراموشی می پردازیم.