تغذیه

معرفی رشته علوم تغذیه

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87

رشته علوم تغذیه مربوط به ارزش های مواد غذایی، اصول علمی تغذیه و رژیم درمانی می باشد. دانش آموزان با انتخاب این رشته به راحتی می توانند وارد بازار کسب و کار شده و کسب درآمد کنند. دانش آموزانی که این رشته را جهت ادامه تحصیل انتخاب می کنند به راحتی می توانند وارد بازار کار شده و کسب درآمد کنند.