بی برنامگی در کنکور

ماه آخر کنکور, گل زدن در دقیقه 90

/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1

درس خواندن در روز های پایانی برای کنکوری ها یک چالش جدی به حساب می آید؛ عده ای انگیزه شان را از دست داده و افت می کنند و عده دیگری به تلاش خود افزوده و نتایج قابل توجه ای می گیرند. در این مقاله به شرح این چالش ها و بیان راهکار های آن می پردازیم.