بررسی آزمون های گزینه 2

بررسی جامع آزمون‌های آزمایشی گزینه 2

/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-2

بررسی جامع آزمون‌های آزمایشی گزینه 2 نشان می دهد که اصلی ترین شعار و هدف گزینه دو در جذب دانش آموزان و برگزاری آزمون های آزمایشی شبیه سازی سوالات کنکور است. در واقع این گروه آموزشی بر اساس شبیه سازی سوالات کنکور و بالا بردن درصد شباهت کیفی و کمی سوالات خود با کنکور توانسته گروه خوبی از دانش آموزان را به سمت خود جذب کند