بررسی آزمون آزمایشی

بررسی جامع آزمون‌های آزمایشی سنجش

/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4

می توان گفت که نقطه قوت اصلی در بررسی جامع آزمون‌های آزمایشی سنجش جامعه آماری بسیار بالا و نزدیک به کنکور در آزمون های جامع آن است.این جامعه آماری به قدری قوی است که بسیاری معتقد هستند رتبه به دست آمده در این آزمون ها با درصد خطای کمی می تواند آینه ای از رتبه آتی شما در کنکور باشد.


بررسی جامع آزمون‌های آزمایشی قلمچی از دید یک مشاور تحصیلی

/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85%DA%86%DB%8C

اولین و شاید مهمترین نکته مثبتی که می توان در بررسی جامع آزمون‌های آزمایشی قلمچی پیدا کرد، پرسابقه بودن این آزمون ها در ایران است. در واقع این سابقه باعث شده است که عملا بانک سوالات آزمون قلمچی تبدیل به یکی از مهمترین منابع مطالعاتی شود. از طرف دیگر این سابقه و تجربه باعث شده است کانون قلمچی بتواند کیفیت آزمون های خودش را در جنبه های مختلف  بهبود ببخشد.