انسانی

معرفی رشته علوم سیاسی

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C

رشته علوم سیاسی به تئوری های سیاسی و کاربرد آنها در جامعه و راه حل ­هایی برای حل مسائل پیچیده می پردازد. این علم بسیار قدیمی است و هدف از این رشته، تربیت سیاستمدارانی است که بهترین تصمیم ها را برای کشور می گیرند. بازار کار این رشته داغ نیست. برای موفق شدن در این رشته، باید برخی از ویژگی ها مخصوصاً قدرت قلم خوب داشته باشید.


معرفی رشته مدیریت

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA

رشته مدیریت یکی از رشته‌های معروف و جا افتاده از شاخه علوم انسانی است که از تجربی و ریاضی هم می‌توان به آن راه یافت. برای این رشته گرایش های بسیار زیاد و متنوعی در هر سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری وجود دارد. این رشته حتی در مقطع کاردانی هم دانشجو می‌پذیرد.