اقتصاد

معرفی رشته‌ی علوم اقتصادی

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

رشته علوم اقتصادی مربوط به پول و سرمایه و استفاده‌ی بهینه از این سرمایه برای تامین نیازهاست. این رشته شناور بوده و از هر 3 رشته‌ی نظری می‌توان وارد این رشته شد. این رشته در مقطع ارشد و دکتری دارای گرایش‌های بسیار متنوعی است. بازار کار این رشته بیشتر به خاطر ذهن تحلیل‌گر و روحیه کنکاش‌گر فارغ التحصیل آن است.