افزایش ساعت مطالعه

چطور ساعت مطالعم رو بالا ببرم؟

/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87

شما در طول دو ساعت مطالعه باید برای خود قانون تصویب کنید. قانونی که به شما می گوید حق انجام کارهای حاشیه ای را ندارید. شما حق صحبت با دوستان خود را ندارید و همینطور نمی توانید در طول این یک و نیم ساعت حتی یک بار هم به پیج اینستاگرام خود سر بزنید.