دوره آموزشی ریاضی

دوره آموزشی ریاضی


30,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 52 ساعت

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره 1402/07/01

پارس آموزان
پارس آموزان
ثبت نام دوره

 

 

 

عنوان مبحثردیفمبحثزمان فیلم
آمار 1آمار 57
2آمار 41
3آمار 54
4آمار 44
جمع
3:17
مثلثات پایه1مثلثات 180
2مثلثات 292
جمع 
2:53
مثلثات 1212-1نمودارهای مثلثاتی153
12-2نمودارهای مثلثاتی276
12-3نمودارهای مثلثاتی357
12-4روابط دو آلفا140
12-5روابط دو آلفا251
12-6نکته و تست روابط دو آلفا1 74
12-7معادلات مثلثاتی 166
12-8معادلات مثلثاتی 257
جمع 
7:57
تابع 11دامنه و برد 162
2دامنه و برد 277
تابع 21تساوی دو تابع همانی و خطی69
تابع 31اعمال جبری41
2ترکیب توابع 137
3ترکیب توابع 266
تابع 41وارون86
2یک به یک68
تابع 51درجه 338
2صعودی و نزولی 165
3صعودی و نزولی 260


11:14
جبری1عبارت های جبری89
2تست عبارت های جبری60
3تست عبارت های جبری59
جمع
3:30
معادلات نا معادلات1معادلات نا معادلات58
2معادلات نا معادلات76
جمع
2:14
قدرمطلق1قدرمطلق59
2قدرمطلق67
3قدرمطلق51
جمع
2:58
حد1فرآیندهای حدی 1 64
2فرآیندهای حدی 272
3صفر صفرم 154
4صفر صفرم 297
5حد بی نهایت 170
جمع
5:59
درجه دوم1درجه دوم78
2درجه دوم67
3درجه دوم72
جمع
3:38
براکت1براکت1:42
تصاعد هندسی1تصاعد هندسی52
2تصاعد هندسی53
جمع
1:46
تصاعد حسابی1تصاعد حسابی1:18
جمع بندی تصاعد1جمع بندی تصاعد29
الگو و دنباله1الگو و دنباله1:18
مقدمات1مقدمات61
2مقدمات72
جمع
2:14

نمونه تدریس دوره

اگر هنوز سوالی داری، با ما در ارتباط باش ...

با شماره های زیر پاسخگو هستیم.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد