دوره آموزشی فیزیک دوازدهم

دوره آموزشی فیزیک دوازدهم


15,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 27 ساعت

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره 1402/07/01

پارس آموزان
پارس آموزان
ثبت نام دوره

 

 

شماره فصلعنوان مبحثسکانسزمان فیلم
حرکتحرکت168
حرکت281
حرکت380
تست حرکتتست حرکت87
جمع
5:18
دینامیکدینامیک164
دینامیک276
دینامیک387
تست دینامیکتست دینامیک74
جمع
3:48
حرکت دایره  ایحرکت دایره  ای190

جمع
1:30
سقوط آزادسقوط آزاد139


0:39
نوساننوسان158
نوسان256
نوسان358
نوسان467
نوسان573
نوسان642
نوسان742
جمع
5:56
اتمیاتمی158
اتمی241
اتمی361
تست پیشرفته اتمیتست پیشرفته اتمی66
جمع
3:47
امواجامواج161
امواج265
امواج371
جمع
3:17
امواج (ریاضی)امواج (ریاضی)161
امواج (ریاضی)265
امواج (ریاضی)371
جمع
3:17
اتمی (ریاضی)اتمی (ریاضی)160
اتمی (ریاضی)287
اتمی (ریاضی)319
جمع
2:47
هسته ای (ریاضی)هسته ای (ریاضی)159
جمع
0:59

نمونه تدریس دوره

اگر هنوز سوالی داری، با ما در ارتباط باش ...

با شماره های زیر پاسخگو هستیم.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد