دوره آموزشی فیزیک دهم

دوره آموزشی فیزیک دهم


15,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 12 ساعت

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره 1402/07/01

پارس آموزان
پارس آموزان
ثبت نام دوره

 

شماره فصلعنوان مبحثسکانسزمان فیلم
اندازه گیریاندازه گیری150
اندازه گیری252
جمع
1:42
فشارفشار185
فشار284
جمع
2:50
کار و انرژیکار و انرژی166
کار و انرژی246
جمع
1:52
دمادما180
دما277
دما365
جمع
3:43
ترمودینامیک (ریاضی)
158

264
جمع
2:03

نمونه تدریس دوره

اگر هنوز سوالی داری، با ما در ارتباط باش ...

با شماره های زیر پاسخگو هستیم.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد