دوره آموزشی زیست دوازدهم

دوره آموزشی زیست دوازدهم


15,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 46 ساعت

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره 1402/07/01

پارس آموزان
پارس آموزان
ثبت نام دوره

 

 

شماره فصلعنوان مبحثسکانسزمان فیلم
فصل 1گفتار 1167
گفتار 1260
گفتار 1361
گفتار 1473
گفتار 2577
گفتار 2660
گفتار 2784
گفتار 3857
گفتار 3968
جمع
10:12
فصل 2گفتار 1173
گفتار 1 + گفتار 2286
گفتار 2366
گفتار 3491


5:18
فصل 3گفتار 1181
گفتار 1259
گفتار 1366
گفتار 1460
گفتار 1586
گفتار 1 + گفتار 2654
گفتار 2753
گفتار 2851


8:09
فصل 4گفتار 1140
گفتار 1261
گفتار 1356
 گفتار 2454
 گفتار 2541
 گفتار 3650


5:05
فصل 5گفتار 1170
گفتار 1283
 گفتار 23101
 گفتار 3463


5:18
فصل 6گفتار 1175
گفتار 1240
گفتار 1349
 گفتار 2496
 گفتار 3599


6:01
فصل 7گفتار 1157
گفتار 1259
گفتار 2347
 گفتار 3448


3:33
فصل 8گفتار 1166
گفتار 2240
گفتار 3325


2:12

نمونه تدریس دوره

اگر هنوز سوالی داری، با ما در ارتباط باش ...

با شماره های زیر پاسخگو هستیم.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد