دوره آموزشی زیست یازدهم

دوره آموزشی زیست یازدهم


15,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 41 ساعت

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره 1402/07/01

پارس آموزان
پارس آموزان
ثبت نام دوره

 

 

شماره فصلعنوان مبحثسکانسزمان فیلم
فصل 1گفتار 1161
گفتار 2266
گفتار 2374
گفتار 2476
گفتار 3570
گفتار 3667
جمع
6:58
فصل 2گفتار 1165
گفتار 2288
گفتار 2357
گفتار 2442
گفتار 3550
گفتار 3673


6:48
فصل 3گفتار 1172
گفتار 1241
گفتار 2359
گفتار 2469
جمع
4:03
فصل 4گفتار 1144
گفتار 2254
گفتار 2345
گفتار 2470
جمع
3:34
فصل 5گفتار 1164
گفتار 2257
گفتار 2331
گفتار 3442
جمع
3:16
فصل 6گفتار 1161
گفتار 1254
گفتار 1339
گفتار 2456
گفتار 2543
گفتار 3647
جمع
5:03
فصل 7گفتار 1151
گفتار 1270
گفتار 2374
گفتار 2437
گفتار 3549
گفتار 4 635
جمع
5:17
فصل 8گفتار 1173
گفتار 2238
گفتار 3359
جمع
2:50
فصل 9گفتار 1144
گفتار 1237
گفتار 2370
جمع
2:32

نمونه تدریس دوره

اگر هنوز سوالی داری، با ما در ارتباط باش ...

با شماره های زیر پاسخگو هستیم.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد