دوره آموزشی زیست دهم

دوره آموزشی زیست دهم


15,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 60 ساعت

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره 1402/07/01

پارس آموزان
پارس آموزان
ثبت نام دوره

 

 

شماره فصلعنوان مبحثسکانسزمان فیلم
فصل 1گفتار 1181
گفتار 2263
گفتار 2368
گفتار 2449
گفتار 3557
گفتار 3658
گفتار 3778
گفتار 3868
گفتار 3976
جمع
10:02
فصل 2گفتار 1187
گفتار 1275
گفتار 1384
گفتار 1481
گفتار 1574
گفتار 1693
گفتار 2747
گفتار 2857
گفتار 2962
گفتار 21068
گفتار 21160
گفتار 31241
گفتار 31364
گفتار 31466


16:05
فصل 3گفتار 1176
گفتار 1276
گفتار 1355
گفتار 1444
گفتار 1579
گفتار 1 + گفتار 2686
گفتار 2765
گفتار 3883
جمع
9:29
فصل 4گفتار 1165
گفتار 1278
گفتار 1364
گفتار 1462
گفتار 1557
گفتار 2699
گفتار 2785
گفتار 3873
گفتار 3955
گفتار 41042
جمع
11:26
فصل 5گفتار 1157
گفتار 1 + گفتار 2260
گفتار 2358
گفتار 2450
گفتار 3558
جمع
4:46
فصل 6گفتار 1151
گفتار 1268
گفتار 2372
گفتار 2+ گفتار 3475
جمع
4:28
فصل 7گفتار 1153
گفتار 2251
گفتار 3360
گفتار3443
جمع
6:59

نمونه تدریس دوره

اگر هنوز سوالی داری، با ما در ارتباط باش ...

با شماره های زیر پاسخگو هستیم.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد